Quickview Rioolinspectie 

Eenvoudig en goedkoop

Wij streven naar een effectief rioolbeheer en willen hiervoor rioolbeheerders ondersteunen met deze eenvoudige en goedkope inspectiemethode.

 

Een effectief rioolbeheer betekent dat de juiste activiteiten op het juiste moment en op de juiste plaats worden uitgevoerd, hetgeen aansluit bij het risico gestuurd rioolbeheer. 

Kostenbesparing

Uit ervaring blijkt dat gemeentes flink kunnen besparen op het reinigen en inspecteren van de riolering, door eerst een vooronderzoek te doen met de Quickview camera. Na het onderzoek met de Quickview camera zal veelvuldig blijken dat een riolering nog niet gereinigd moet worden, wat kosten bespaart en een positieve bijdrage levert aan de levensduur van de riolering. Het reinigen onder hoge waterdruk is een belasting voor de buis. 

  

 

Het vooraf (geheel of gedeeltelijk) onderzoeken van het rioleringstelsel wordt eveneens genoemd in de Leidraad rioleringen, paragraaf 3.4, module C 2400 van Stichting RIONED “U kunt er ook voor kiezen om eerst hier en daar een steekproef te nemen om de vervuiling van het stelsel vast te stellen alvorens te gaan reinigen en inspecteren.”.


Gepatenteerde technologie

Het inspectiesysteem bestaat uit een digitale camera met een krachtige  lichtbron, waarmee foto- en video-opnames gemaakt kunnen worden. Door de gepatenteerde HALOPTIC-technologie valt het midden van het camerabeeld samen met het midden van de lichtbron. De lichtbron geeft op 60 meter nog een lichtsterkte van 400 lux.  De camera heeft een zoomlens van 36x optisch en 12x digitaal. Bedienen van de camera en de inspectie gebeurt vanaf een bedieningspaneel. Het bedieningspaneel wordt ook gebruikt voor het toevoegen van teksten en voor het bewaren van de foto’s en video’s.

Wat kunt u verwachten?

Wij inspecteren in de gebruikstoestand en kunnen waarnemen of het riool optimaal functioneert.

Het inspecteren kan plaatsvinden op basis van de NEN-3399 2004 of NEN-3399 2015, afhankelijk van het doel van het onderzoek.

 

 

Het rioleringssysteem wordt vanuit de rioolput geïnspecteerd. De geleverde classificaties betreffende de staat van het object (de rioleringsbuis) wordt ondersteund met foto’s. Tijdens de inspectie vormen we een oordeel over het functioneren van het systeem. Het disfunctioneren van een object heeft direct invloed op het functioneren van het totale systeem. Deze waarnemingen zijn zeer waardevol voor de opdrachtgever/beheerder. Wij kunnen desgewenst systeemgerichte aanbevelingen doen.  

Systeemgerichte aanbevelingen op basis van inspectie

  • Direct uitvoeren van onderhoud, door bijvoorbeeld verstopping, wortelgroei, breuk
  • Uitvoeren van nader onderzoek voor onderhoud op (korte) termijn
  • Lokaal of totaal reinigen
  •  Geen onderhoud
  •  Geen reiniging

Systeemgerichte aanbevelingsrapportage

Desgewenst schrijven wij een systeemgerichte aanbevelingsrapportage. Aanvullend op ons onderzoek gaan we met de beheerder in overleg. De gegevens van de beheerder (calamiteiten, aanleg, restlevensduur, reconstructie van de inrichting van de openbare ruimte, enz.) en onze waarnemingen brengen we samen in een aanbeveling. 

 

Uit duurzame samenwerking

In 2015 zijn wij een samenwerking aangegaan met Teken- en adviesbureau Borst om u deze prachtige dienst aan te kunnen bieden. We werken al vanaf 2008 samen op het gebied van  de Civiele Techniek. Het vertrouwen wat hieruit ontstaan is, heeft geleid tot interessante gesprekken over het oplossen van bepaalde aangelegenheden. Op het gebied van rioolinspectie zagen we mogelijkheden voor verbreding van inspectiemogelijkheden. Beide bedijven zijn zeer gericht op duurzaamheid. Onze manier van rioolinspectie in gebruikstoestand sluit hier perfect op aan. We gaan er voor dat we veel gemeenten kunnen overtuigen van onze dienst. 

Wil u ook besparen op uw reiniging en/of preventief onderhoud, neem dan gerust geheel vrijblijvend contact met ons op!